UN volonteri iskazali interesovanje za EYOF 2019

Na inicjativu UN-a, predstavnici EYOF 2019 održali su sastanak u prostorijama Networks-a. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Networks-a i Munja inkubatora.

Naime, UN je iskazao interesovanje za učešće na projektu EYOF 2019 na polju volonterizma.

Nakon ovog sastanka, asistent za volontere u EYOF 2019 24.maja prisustvovala je sastanku u zgradi UN-a, zajedno sa direktorom Munja inkubatora. Tema sastanka bila je utvrđivanje procjena stanja i potreba, ali i problema i izazova kojima su suočavaju mladi danas u BiH. Na radnom sastanku, koji je okupio preko 40 osoba iz vladinog i nevaldinog sektora različitih nivoa vlasti i predstavnika međunarodne zajednice, razgovaralo se o položaju mladih. Ekspert koji obavlja navedenu procjenu je g-din Oleg Serezhin, Šef tehničke jedinice Odjela za socijalnu politiku i razvoj pri UNDESA -i. Ova saradnja je nastavak podrške koja se fokusira na izradu i implementaciju socijalnih politika koje se odnose na ranjive grupe stanovištva u cijeloj BiH s tim da je ovaj put fokus na mlade osobe.

NAŠI PARTNERI