EYOF 2019 potpisao Sporazum o poslovnoj saradnji i partnerstvu sa Univerzitetom u Novom Sadu

Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Novom Sadu su, u subotu 19. maja 2018. godine, obnovili ranije potpisani sporazum o akademskoj saradnji s ciljem promoviranja akademske, obrazovne i kulturne saradnje između ove dvije institucije.

U drugom dijelu svečanosti upriličeno je potpisivanje Sporazuma o poslovnoj saradnji i partnerstvu između Evropskog omladinskog olimpijskog festivala 2019 – EYOF 2019 i Univerziteta u Novom Sadu. Memorandumom, koji su potpisali prof. dr. Dušan Nikolić, rektor Univerziteta u Novom Sadu i gospodin Senahid Godinjak, direktor EYOF 2019, izražena je spremnost na različite vidove kontinuirane recipročne poslovne saradnje i partnerstva u cilju uspješne pripreme za organizaciju i održavanje Evropskog omladinskog olimpijskog festivala 2019. godine, a saradnja će se odvijati kroz različite vidove poslovne, organizacione, stručne, obrazovne, naučne i operativne saradnje i partnerstva.

Rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr. Dušan Nikolić je istakao da je potpisani sporazum sa EYOF 2019 jedinstvena prilika da mladi ljudi iz Novog Sada provedu određeno vrijeme u Sarajevu, da doprinesu praktičnoj realizaciji ovog značajnog projekta, kao i da upoznaju svoje kolege iz Sarajeva.

Ukazavši da je ovo četvrti Sporazum koji je potpisan sa jednim od univerziteta na području saradnje na organizaciji Evropskog omladinskog olimpijskog festivala u Sarajevu, direktor EYOF 2019 gospodin Senahid Godinjak je istakao da ovaj sporazum predstavlja jednu novu snagu, jednu novu energiju, a to je volonterizam.


„Nakon otvaranja aplikacija za volontere, u ovom trenutku je preko 400 aplikanata iz regiona i svijeta izrazilo namjeru da učestvuje u realizaciji EYOF-a. Vjerujemo da će projekat EYOF biti najbolja spona između mladih ljudi i garant širenja prijateljstva između mladih ljudi“, istakao je direktor Godinjak.

Sporazum koji se zaključuje na neodređeno vrijeme potpisali su prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu i prof. dr. Dušan Nikolić, rektor Univerziteta u Novom Sadu. Sporazum predviđa implementiranje saradnje kroz umrežavanje i obostranu razmjenu nastavnika, istraživača, studenata i drugog osoblja radi predavanja, posjeta i razmjene iskustava; zajedničko učešće i prijavljivanje za fondove namijenjene obrazovnim, istraživačkim i umjetničkim aktivnostima; zajedničke aktivnosti iz oblasti obrazovanja, obuke i istraživanja, organizovanje konferencija, simpozija, kongresa, seminara, kurseva, ljetnih škola, radionica; razmjenu stručne literature, udžbenika i drugih univerzitetskih publikacija i drugo.

Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu je istakao da je umrežavanje i ujedinjenje naučnih kapaciteta svih značajnih naučnih institucija u regionu jedno od temeljnih strateških opredjeljenje Univerziteta u Sarajevu.

“Kao kruna dosadašnje saradnje između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Novom Sadu, koja je osnažena kroz provođenje niza akademskih i naučnoistraživačkih projekata, današnje potpisivanje ovog sporazuma u velikoj mjeri unapređuje dostizanje najviših akademskih standarda i naučnih i umjetničkih vještina na polju stvaranja i afirmiranja novih znanja i naučnih spoznaja.“

Naglasivši značaj potpisivanja Sporazuma između EYOF 2019 i Univerziteta u Novom Sadu, rektor Škrijelj je apelirao na širu društvenu zajednicu i sve nivoe vlasti da svi zajedno uradimo sve što je u našoj moći da se održavanje ovakvo važnog festivala mladosti i olimpizma u Bosni i Hercegovini provede na najbolji mogući način, te bude velika prekretnica i nagovještaj bolje društvene perspektive.

„Potpisivanjem sporazuma o akademskoj saradnji započinjemo novu epohu kada je u pitanju saradnja između naša dva univerziteta kako u oblasti nauke, tako i visokog obrazovanja“, istakao je rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr. Dušan Nikolić, te naveo da postoji interes obje institucije da intenziviramo razmjenu nastavnika, saradnika, istraživača i studenata.

Takođe, naveo je da i Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Novom Sadu raspolažu resursima koji su sasvim dovoljni za realizaciju projekata od značaja za obje akademske zajednice, ali da je za postizanje značajnijih rezultata na širem planu neophodno ostvarivanje nove saradnje koja će omogućiti da ono čime raspolažemo bude u funkciji mladih ljudi koji imaju ideje i koji su spremni da provedu vrijeme na drugim univerzitetima.

NAŠI PARTNERI