Održan okrugli sto na temu "Sigurnost na EYOF 2019"

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u partnerstvu sa „EYOF 2019“ d.o.o organizovao je Okrugli sto na temu „Sigurnost na EYOF 2019“, u hotelu „Hills“, Ilidža.

Imajući u vidu značaj održavanja predstojeće manifestacije EYOF 2019, te naročito uzimajući u obzir sigurnosne aspekte pripreme i realizacije ovog velikog sportskog događaja održavanje ovog naučno-stručnog skupa je od izuzetnog društvenog značaja. Upravo temom ovog Okruglog stola, otvorena je akademska i stručnu diskusiju – jesmo li i u kojem obliku spremni odgovoriti eventualnom izazovu? Imamo li odgovore, imamo li plan?

Prije samog početka diskusije, upriličena je konferencija za medije.

Kako je rekao dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Nedžad Korajlić, radi se o veoma značajnoj manifestaciji, ne samo za Sarajevo i Istočno Sarajevo, nego i za cijelu BiH i regiju.

“Tim koji je radio ispred fakulteta nastojao je u saradnji sa partnerima pronaći najbolje načine da se događaj održi sa što manje sigurnosnog rizika. Kao fakultet ćemo staviti sve naše najjače stručne i prostorne kapacitete kako bi takmičenje bilo najbolje organizovano, a ukoliko bude bila potrebna pomoć naših kolega iz regije, imamo njihovu podršku i stojimo na raspolaganju”, rekao je Korajlić.

Direktor EYOF-a Senahid Godinjak dodao je da je aspekt sigurnosti jedno od najznačajnijih pitanja.

"Cilj ovog okruglog stola je da se dođe do što više podataka kako bismo mogli planirati sve od momenta dolaska takmičara u BiH pa sve do odlaska. Već je potvrđeno da će učestvovati 48 zemalja i više od 1.500 takmičara i to je sigurnosni izazov u ovako složenoj strukturi u BiH. Trebamo uvezati sve sigurnosne agencije, od smještaja, olimpijskog sela, održavanja takmičenja pa sve do ceremonije otvaranja i zatvaranja manifestacije", pojasnio je Godinjak.

Pomoćnik ministra za opštu i graničnu sigurnost Ermin Pešto istakao je da su Ministarstvo sigurnosti BiH i nadležne policijske agencije već održale inicijalne razgovore u okviru organizacije EYOF.

“Riječ sigurnost se najviše spominje i u narednom periodu ćemo morati dodatno da se angažujemo. Planiramo da kao krovna institucija u sektoru sigurnost damo podršku ovom događaju u smislu formiranja operativnog štaba u koji bi bile uključene sve agencije, od državnog do entitetskih nivoa, i tu saradnju koordinirati kroz operativni štab. Do samog početka događaja, očekuje nas još dosta sastanaka i nadam se da ćemo na kraju biti uspješni organizatori te da će se svi učesnici osjećati ugodno”, naveo je Pešto.

Predsjednik Skupštine Grada Istočno Sarajevo Miroslav Lučić naveo je da nema dobre organizacije ako sigurnosni segment nije pokriven na najbolji način.

"Nadam se da će EYOF 2019 biti najbolje organizovan festival mladih i da će se pokazati bez obzira na kompleksnost naše zemlje da smo sposobni organizovati jedno tako veliko takmičenje i da će poslužiti kao uvod za neke buduće sportske događaje. Jer mi sport, rekreaciju i turizam vidimo kao mogućnost privrednog razvoja kako ova dva grada tako, entiteta i cijele države", naglasio je Lučić.

Predstavnik Grada Sarajeva Elvir Hadžiahmetović dodao je da oni imau iskustva u organizaciji velikih masovnih skupova gdje su u pravilu dobijali velike ocjene. Uvjeren je, kako je rekao, da će “ovo biti najbolje organizirani EYOF do sada.”

“Ovom EYOF-u će najvjerovatnije prisustvovati rekordan broj reprezentacija. Sama činjenica da preko 1.500 ljudi u dan-dva treba primiti na siguran način, transportovati do odredišta, osigurati im servis u svakom segmentu i potom im obezbijediti transfer do odredišta sa kojih dolaze, govori da se radi o zahtjevnoj organizaciji. U svakom smislu ćemo pružiti podršku jer znamo da samo tako možemo doći do organizacije koja će polučiti najbolje rezultate”, rekao je Hadžiahmetović.

Ovom prilikom potpisan je i Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji između Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i „EYOF 2019“ d.o.o.

O temi okruglog stola govorili su Prof.dr Jasmin Ahić, ispred fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ujedno i voditelj diskusije, Relja Kovač, ispred direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Malik Krivić, Predsjednik Upravnog odbora Komore agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine, Ermin Pešto, pomoćnik ministra sigurnosti, Prof. dr Osman Lindov, Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Nakon iscrpne diskusije, izvučeni su zaključci sa današnjeg sastanka, i to:

1. Izrada cjelokupnog Elaborata sigurnosti na EYOF 2019

2. Izdavanje naloga (naredbe) za formiranje Integrisanog štaba akcije na EYOF-u

3. Imenovanje asistenata sektora

4. Održavanje mjesečnih koordinirajućih sastananaka asistenata i Integrisanog štaba akcije na EYOF-u

NAŠI PARTNERI