Referentne tačke preuzimanja video materijala

Referentne tačke preuzimanja materijala od ponedjeljka 11. februara do petka 15. februara su:

11:15h – sadržaj: početni snimci takmičenja do 10:00h

16:00h – sadržaj: snimci takmičenja do 15:00h

18:00h – sadržaj: snimci takmičenja do 17:00h

22:00h – sadržaj: snimci takmičenja do 21:00h

Dodatno stavka 1: U 19:30h do cca 20:10h dodjeljuju se medalje. Kompletan snimak dodjele iz tri dijela na serveru će biti dostupan do 21:00h.

Dodatno stavka 2: U 22:30h na serveru će se nalaziti emisija sklopljena od dnevnih sumarIja a koju po želji možete emitovati kroz vaše medije.

Materijal koji ćete preuzimati za potrebe svog medija je FREE TO ALL, bez ograničenja.

Kao referenca potpisa, ukoliko ga budete navodili, je EYOF.

Materijal će sadržavati najavni telop sa informacijama o snimcima koji slijede, te pobjednicima, gdje to moguće.

Snimci će sadržavati najbitnije kadrove sa tog takmičenja + izjave gdje je to bilo moguće.

Trajanje svakog pojedinačnog takmičenja (fajla) u vidu pre-cut materijala je cca 5 min.

Sve navedeno nalazi se na serveru. Link za preuzimanje materijala, svaki dan je: https://drive.google.com/drive/folders/1_08I26jG-pr19mX1o7U69SBKTPDpBvce?usp=sharing

Na linku se nalaze folderi podijeljeni po datumima. (11.02.2019. 12.02.2019. itd do 15.02.2019.),

a unutar foldera snimci za taj dan sa sljedećim načinom imenovanja fajla: sat - ime takmičenja

npr. 10h - Alpine Skiing SL, Finals – Girls

Dodjela medalja: 19 30h – Medal plaza 1 itd.

NAŠI PARTNERI